10-16

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 11-14-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 36-р анги
 • 10:45
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес амжилт
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 37-40-р анги
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  E-Mart үзүүлж байна
 • 17:05
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Бизнес амжилт
 • 17:50
  Гэрч ОАК 02-р бүлгийн 51,52-р анги
 • 19:30
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 19:35
  E-Mart үзүүлж байна
 • 19:40
  Тоглоом СОАК 6,7-р анги
 • 22:00
  Сүүлчийн төрх /The Last Face/ УСК
 • 00:20
  Манай дэлгэцнээ

10-17

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 15-20-р анги
 • 09:30
  Бизнес амжилт
 • 10:00
  Гэрч ОАК 02-р бүлгийн 53-р анги
 • 10:45
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Зууны зуун эмэгтэй
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Тоглоом СОАК 8,9-р анги
 • 15:20
  "Хот" бичил цуврал нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Бизнес амжилт
 • 17:50
  Гэрч ОАК 02-р бүлгийн 53,55-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 20:25
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:30
  Тоглоом СОАК 10-р анги
 • 21:40
  Эрэл сурвалжлага: Импортлогч орны зовлон
 • 22:10
  Талли /Tully/ УСК
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

X/1716:00

Боловсрол ТВ

"Big LIFE For LILTHUGE" хандивын тоглолт

X/1721:00

Боловсрол ТВ

"The Models " шоу нэвтрүүлэг

X/1722:00

Боловсрол ТВ

"No Rules" ОАК 8-р анги