10-16

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  Эрүүл ирээдүй
 • 09:40
  Теле концерт
 • 10:55
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 7,8-р анги
 • 12:30
  Бизнес амжилт
 • 13:00
  Миний байшин
 • 13:30
  Тунгалаг тамир МУСК 3-р анги
 • 15:00
  15 цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хуйрнан шуугигч Хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 16:25
  Бизнес цаг
 • 16:30
  Ярилцах цаг
 • 17:00
  Бизнес амжилт
 • 17:30
  Чин ачлал
 • 18:10
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:40
  Монгол Алтайн барагшун
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Баримтат кино
 • 20:30
  Тоглолтын цаг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Морьтон Монгол нэвтрүүлэг
 • 22:20
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 9,10-р анги
 • 23:50
  Эфир завсарлага

10-17

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж МУСК
 • 10:55
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Морьтон Монгол нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Бизнес амжилт
 • 12:30
  Хуйрнан шуугигч Хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 13:30
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 9,10-р анги
 • 15:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 15:30
  Баримтат кино
 • 16:15
  Бизнес цаг
 • 16:20
  Аман хуур МУСК
 • 17:30
  Бизнес амжилт
 • 18:10
  Монгол Алтайн барагшун
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Теле концерт
 • 20:20
  Мөнхтөрийн цаг
 • 21:00
  7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  Монгол киноны алтан дурсамж
 • 21:50
  Цэц магнай МУСК
 • 23:20
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

X/1716:00

Боловсрол ТВ

"Big LIFE For LILTHUGE" хандивын тоглолт

X/1721:00

Боловсрол ТВ

"The Models " шоу нэвтрүүлэг

X/1721:30

TV9

Амь ба дэнс УСК